EESSÕNA

Ajaproovile edukalt vastu pidanud malev täidab noorsootöö valdkonnas unikaalset rolli – seob koolivaheaja puhkuse tuleviku jaoks äärmiselt kasuliku töökogemusega. Töökasvatuse väärtuste all omandavad malevas käinud noored kogemusi, mida ei ole võimalik mujalt saada alustades esimestest iseseisvatest elamisoskustest ning lõpetades töövõtete ja töökogemusega. Kõike seda eesmärgiga hõlbustada noorte ühiskonda lõimumist.

Käesoleva käsiraamat-õppevara eesmärk on anda malevakorraldajale orientiir ja tugi,  arendada ja ühtlustada malevat kui noorsootöö vormi ning toetada malevate kvaliteetset korraldamist ja läbiviimist. Käsiraamat-õppevara võimaldab saada iseseisvalt teadmisi maleva korraldamise terviklikust protsessist ja selle erinevatest etappidest. Koostajad ei taotle absoluutset tõde ega käsiraamat-õppematerjali jõudmist Eesti kirjandusklassika tüvitekstide hulka. Pikaaegsete praktikutena jagame soovitusi ja näiteid sellest, mis on päris elus toiminud või vähemalt enamasti toiminud.

Teatavasti muutub maailm kiiresti (nt seadusandlus, veebilehed jpm). Ajahamba puremiskindluse huvides leiab käsiraamatust vähem väljavõtteid ja rohkem viiteid!

Soovime jõudu ja jaksu maleva korraldamisel, et oleks üha rohkem noori, kes on malevas käinud ja seega ka elu näinud!

Käsiraamat-õppevara koostajad

Sihtasutuse Õpilasmalev staap & rühmakomandörid


MALEVAKORRALDAJA KÄSIRAAMAT-ÕPPEVARA ON PIDEVALT ARENEV MATERJAL. KÕIK PARANDUSETTEPANEKUD EDASTADA MALEV@MALEV.EE.